Home Molenwinkel 't Krijgshuis Geschiedenis Nieuws Financiën Contact
Links
Produkten
Assortiment
Oliebollen bestellen
Bestellen
Broodbak tips
High tea
Geschiedenis
Bereikbaarheid
 
 
Openingstijden
Donderdag 9:00 t/m 17:00
Vrijdag 9:00 t/m 17:00
Zaterdag 9:00 t/m 16:00
 
Bezoekadres:
Molen de Krijgsman
Noorderdracht 61
1696 AC Oosterblokker
 
Telefoon: 0229 - 261 471
info@molendekrijgsman.nl

Jaarrekening 2018

Bekijk hier de jaarrekening 2018 van Stichting Molen de Krijgsman.


Jaarrekening 2017

Bekijk hier de jaarrekening 2017 van Stichting Molen de Krijgsman.

Jaarrekening 2016

Bekijk hier de jaarrekening 2016 van Stichting Molen de Krijgsman.

Jaarrekening 2015

Bekijk hier de jaarrekening 2015 van Stichting Molen de Krijgsman.

Jaarrekening 2014

Bekijk hier de jaarrekening 2014 van Stichting Molen de Krijgsman.

Jaarrekening 2013

Bekijk hier de jaarrekening 2013 van Stichting Molen de Krijgsman.

Financiele zaken

Stichting Molen De Krijgsman werft financiële middelen via diverse acties. Natuurlijk worden er subsidies aangevraagd bij de gemeente, de provincie, monumentenzorg, het FINH etc, maar deze instellingen zullen echter nooit meer dan 70% van de restauratiekosten financieren.

Vandaar dat op de jaarlijkse nationale molendag 2002 het startsein was gegeven voor het werven van financiële middelen. Op deze dag werden de eerste donateurs geworven. Daarnaast zijn we actief op zoek gegaan naar verschillende sponsors onder de West-Friese ondernemers.

Tevens hebben scholen en verenigingen uit Blokker en de omgeving acties gehouden om geld in te zamelen.

Donateurs en vrijwilligers

Gelukkig helpen er bij de restauratie van de molen en de bouw van het bezoekerscentrum vele vrijwilligers mee. We hebben echter ook hulp van professionele krachten en natuurlijk materialen nodig. Via subsidies van de overheid, de provincie, de gemeente en via giften van diverse gulle vrienden en sponsoren van de molen kunnen we al rekenen op een flink bedrag. Er is echter nog steeds een tekort. Daarom blijven wij een beroep op u doen om ons financieel te steunen zodat wij het gehele project kunnen afmaken en onderhouden.

Voor minimaal € 10.00 per jaar bent u al donateur.
Als donateur:
- wordt u op de hoogte gehouden van de gang van zaken
- heeft u gratis toegang tot de molen tijdens evenementen
- ondersteunt u de restauratie en het onderhoud van onze molen

U kunt uw bijdrage storten op rekening nr. NL 48 RABO 0307 7286 84 van Rabobank West-Friesland t.n.v. Stichting Molen de Krijgsman te Oosterblokker. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Molen De Krijgsman, info@molendekrijgsman.nl of via telefoon 0229 – 261471